Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Suchecki Kazimierz

(historia i tradycja leśna), Kazimierz Suchecki urodził się 11 XI 1880 r. w Kowarach (pow. miechowski). Szkołę średnią ukończył w Krakowie w 1899 r. Studiował początkowo na akademii górniczej w Loeben, następnie na akademii rolniczej w Wiedniu. Tam w latach 1902-1903 zdał obowiązkowe trzy egzaminy państwowe z leśnictwa. W latach 1903-1928 pracował w terenie, początkowo przy zabudowie potoków górskich, a od 1905 r. jako cywilny inżynier leśnictwa prowadził gospodarstwa leśne w lasach prywatnych, osiadając w końcu na stałe jako nadleśniczy w Sieniawie k. Jarosławia nad Sanem. Wkrótce kierowany przez niego zarząd lasów stał się przykładem racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej. W czasie 25-letniej praktyki zawodowej podejmował również wiele prac badawczych, zwłaszcza z dziedziny hodowli i ochrony lasu, wypowiadając się na tematy fachowe w licznych artykułach, przeważnie na łamach „Sylwana". Zyskał sobie opinię wybitnego leśnika. W 1928 r. został powołany na Katedrę Hodowli Lasu Politechniki Lwowskiej jako zastępca profesora. W 1930 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 1932 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1938 r. profesorem zwyczajnym. Okres okupacji hitlerowskiej spędził w Krakowie, pracując w Stacji Badań Nasion Drzew Leśnych. Brał udział w tajnym nauczaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Rolny). Zaraz po wyzwoleniu Krakowa zajął się organizowaniem stacji Instytutu Badawczego Lasów Państwowych i jednocześnie Katedry Leśnictwa na Wydziale Rolnym UJ. W sierpniu 1945 r. objął kierownictwo Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego (później Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu). Katedrą kierował do czasu przejścia na emeryturę w 1960 r. W 1950 r. był ponadto kuratorem Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka UP. W latach 1947/48 i 1949/50 pełnił funkcję dziekana. Opublikował przeszło 50 prac. Do dzieł szczególnie cennych należy zaliczyć "Wykład nauki o siedlisku leśnym" (1935), z którego przez wiele lat korzystały liczne pokolenia leśników. Do takich należy także "Hodowla lasu i produkcja drzew w lesie oraz na glebach nieleśnych" (1947), podręcznik zbierający wiedzę i doświadczenia z 40-letniej praktyki i teoretycznych studiów autora. Jego teoria ekologicznego wypełnienia drzewostanu (1938), pomimo polemicznego charakteru, jest znakomitą przesłanką mogącą być kluczem do rozwiązania wielu zagadnień związanych z produkcją i reprodukcją lasu. Profesor był członkiem Galicyjskiego i Małopolskiego Towarzystwa Leśnego, a następnie Polskiego Towarzystwa Leśnego - łącznie ponad 60 lat. W 1946 r. wszedł w skład pierwszego po wojnie Zarządu Głównego. W 1949 r. nadano mu godność członka honorowego PTL. Ponadto był członkiem i działaczem wielu innych towarzystw naukowych i organizacji społecznych. W uznaniu zasług naukowych, zawodowych i społecznych został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Sieniawie 14 V 1965 r. w wieku 85 lat i tam został pochowany.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Józef Broda - Kazimierz Suchecki (1980-1965). W: Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt