Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sukcesja alogeniczna

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), w przypadku sukcesji alogenicznej przemiany sukcesyjne są inicjowane przez czynniki środowiskowe, zewnętrzne w stosunku do biocenozy. Czynniki te mogą być długotrwałe (np. zmiany klimatyczne związane z następującymi po sobie zlodowaceniami) lub krótkotrwałe (np. przyrastanie osadów). Zmiany, jakie zachodziły w procesie sukcesji biocenoz w długich odcinkach czasu, są możliwe do prześledzenia na podstawie tzw. analizy pyłkowej, polegającej na identyfikowaniu pyłków roślin zalegających w osadach o znanym wieku. Przebieg sukcesji alogenicznej zależy od tolerancji gatunków na czynniki środowiska, takie jak np. zasolenie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt