Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sukcesja ekologiczna

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), Sukcesja biotyczna, następstwo ekologiczne [łac. successio = następstwo, gr.kos = dom, domostwo + lógos = nauka], uporządkowany proces stopniowego rozwoju biocenozy w czasie, prowadzący do przekształcania się prostych ekosystemów w bardziej złożone. Polega na zastępowaniu składu gatunkowego jednego stadium rozwojowego biocenozy przez gatunki nowego stadium aż do wykształcenia się takiego zestawu, który w najlepszy sposób dopasowuje się do miejscowych warunków środowiskowych. Tak ukształtowaną biocenozę określa się mianem biocenozy klimaksowej lub klimaksu. Wyróżniamy: sukcesję ekologiczną pierwotną i sukcesję ekologiczną wtórną.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt