Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

susza glebowa

(Gleboznawstwo leśne), stan, w którym gleba nie może zaspokoić potrzeb roślin na wodę. Jest to więc niedobór wody dostępnej dla roślin, który może być wyrównany przez opady powodujące uzupełnienie zasobów wody. Susza glebowa jest wynikiem suszy atmosferycznej, czyli długotrwałego okresu bez opadów atmosferycznych lub opadów w ilościach niewystarczających. Brak opadów prowadzi to do znacznego wyczerpania zasobów wodnych w glebie, co jest suszą glebową – stanem groźnym dla roślin. Właściwości gleby, a zwłaszcza jej uziarnienie przyspieszają bądź opóźniają wystąpienie suszy glebowej. Gleby ciężkie w których → woda kapilarna uzupełnia zapasy wody w strefie korzeniowej z głębszych warstw - opaźnia się wystąpienie szuszy glebowej. W glebach lekich żwirowych i piaszczystych brak jest takich możliwości i susza glebowa wystąpi dużo szybciej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kajak Z. 2001. Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 83-01-01537-3.
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2011. Hydrologia ogólna. PWN Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Kajak Z. 2001. Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 83-01-01537-3.
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2011. Hydrologia ogólna. PWN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt