Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

SWIP

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), System Wewnętrzznej Informacji Prawnej - SWIP - to dostępny przez przeglądarkę internetową,  portal informacji o aktach reglamentacji wewnętzrnej . SWIP funcjonuje w ramach sieci WAN PGL LP od 2011 r.
SEIP zawiera informacje publikowane w publikowane prze poszczególne jednostki organizacyjne PGL LP, a w szczególności DGLP.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

DGLP 2011, wg informacji zawartych w SIWZ

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt