Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

syenit

(Gleboznawstwo leśne), skała magmowa głębinowa, kwaśna, jest odpowiednikiem wylewnego trachitu. Jest jasny, podobnie jak granit, ale w jego składzie brak jest kwarcu lub występuje tylko w ilości do 5%. Jest on zbudowany ze skaleni, w tym głównie z ortoklazu. Minerały akcesoryczne w syenicie stanowią podobny udział jak w granicie. Jest skałą trudno wietrzejącą, ale w porównaniu z granitem wietrzeje wyraźnie łatwiej. Ze względu na małą zawartość kwarcu skład mineralogiczny jest korzystniejszy dla procesów glebotwórczych. W Polsce występuje w skałach krystalicznego podłoża północno-wschodniej Polski. Występuje w towarzystwie cieszynitów na Pogórzu Śląskim. W Puńcowie np. stwierdzono występowanie syenitu nefelinowego. Na Dolnym Śląsku w okolicach miejscowości Przedborowa występuje złoże skał o składzie zbliżonym do syenitowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt