Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

syfon

(inżynieria leśna, hydrologia), rodzaj przepustu, w którym woda przepływa pod ciśnieniem. Budowany jest na przecięciu się rowów lub kanałów melioracyjnych z drogami lub innymi ciekami. Na wlocie do syfonu umieszczona jest studzienka do osadzania się namułów, aby uchronić syfon przed zamuleniem.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Babiński S., 1987. Melioracje wodne w lasach. Wydawnictwo SGGW AR. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach – Część techniczna. Praca zbiorowa. Warszawa 2008. CKPŚ
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praca zbiorowa 2006. Polska Zielona Sieć
Żelazo J., Popek Z., 2002: Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa, wyd. SGGW
Jędryka E., 2006: Proekologiczne budowle wodne. Rozwiązania konstrukcyjne, dostosowanie do
parametrów hydraulicznych cieków i uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych. Poradnik.
Falenty, wyd. IMUZ
 

Powiązane hasła

urządzenia wodne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt