Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Sylwan

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(Historia i tradycja leśna), (czasopismo) – najstarsze w Polsce czasopismo poświęcone tematyce leśnej, założone w 1820 r. w Warszawie. W historii wydawania „Sylwana” wyodrębniły się cztery okresy:
1) 1820-1850 – pismo założono z inicjatywy Ludwika Platera – Generalnego Dyrektora Lasów Królestwa Polskiego. Publikowano w nim rozprawy naukowe dotyczące zagadnień zagospodarowania lasów, opierające się na doświadczeniach niemieckich. Ponadto w „Sylwanie” ukazywały się teksty zarządzeń i komunikaty sprawującej zarząd nad lasami rządowymi Królestwa Polskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a także spis urzędników administracji lasów rządowych.
2) 1883-1918 – Pismo zostało wznowione jako organ wydawniczy Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Informowało o działaniach Towarzystwa, propagowało i rozwijało ruch naukowy w środowisku leśników.
3) 1918-1939 – W tym okresie „Sylwan” ukazywał się początkowo jako organ Małopolskiego Towarzystwa Leśnego, natomiast od 1925 r. – Polskiego Towarzystwa Leśnego. Od 1936 zeszyty „Sylwana” ukazywały się w dwóch seriach: A – rozprawy naukowe, B – sprawy Towarzystwa.
4) od 1947 – ukazywał się jako organ Polskiego Towarzystwa Leśnego (kwartalnik), następnie w 1955-1966 – czasopismo Wydziału Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Leśnego (miesięcznik).
Od 1966 r. do chwili obecnej „Sylwan” jest organem wydawniczym Polskiego Towarzystwa Leśnego, ukazując się jako miesięcznik. Na łamach „Sylwana” ukazują się najnowsze wyniki badań leśnych prowadzonych w kraju i zagranicą. Jest czasopismem indeksowanym przez Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, CAB International oraz Polish Scientific Journal Contents, IndexCopernicus Journal Master List (www.sylwan.ibles.waw.pl). 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Praca zbiorowa. Mała Encyklopedia Leśna, PWN, Warszawa 1991

Publikacje powiązane tematycznie

Leonard Chociłowski (red.) Kalendarz Leśny Informacyjny na rok 1950, Wydawnictwo Spółdzielni „LAS”, Warszawa 1950: 338-339.

Sylwan - strona tytułowa pierwszego numeru z 1820 r.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt