Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

symbioza

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. syn- – przedrostek oznaczający z, razem, wespół + bíos = życie], ścisły związek pomiędzy 2 gatunkami, utrwalony w drodze ewolucji. Opiera się na zasadzie wzajemnych korzyści. Współżycie to jest często nieodzowne dla jednego lub obydwu gatunków (s. obligatoryjna). Może też być zjawiskiem niekoniecznym (s. nieobligatoryjna). Organizmy połączone są ze sobą zależnościami ekologicznymi, związanymi głównie ze zdobywaniem pokarmu, lokomocją, schronieniem, obroną, a czasem również procesami metabolicznymi. Symbioza ułatwia przeżycie organizmów i lepsze przystosowanie się do zmiennych warunków środowiska. Termin symbioza został wprowadzony w XIX w. przez A. de Bary.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt