Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

symptomy starzenia się drzewa

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), proces starzenia się drzewa przebiega indywidualnie dla danego osobnika. Metody oceny tego zjawiska opierają się na pomiarach wskaźników metabolicznych. Praktykowane w pielęgnacji drzew obserwacje dynamiki zmian tego zjawiska na podstawie cech budowy morfologicznej drzew są z natury rzeczy bardzo przybliżone i mogą dać raczej ogólne wyobrażenie o poziomie żywotności drzewa. Wyróżnia się kilka symptomów wskazujących na starzenie się drzewa:
- wzrost pędów i korzeni ulega spowolnieniu i ustaje,
- maleje intensywność pobierania wody i soli mineralnych,
- zanika wrażliwość fotoperiodyczna,
- występuje rozkład chlorofilu,
- obniża się intensywność fotosyntezy i oddychania,
- dochodzi do gromadzenia się metabolitów i różnych produktów rozkładu,
- maleje sprawność transportu wody i asymilatów,
- następuje stopniowa dezintegracja procesów metabolicznych i zmiana struktury tkanek i komórek.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kopcewicz J. 2002. Starzenie się roślin. [W:] Fizjologia roślin. Red. J. Kopcewicz, S. Lewak. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Stych J. 2009. Cięcie drzew w fazie starzenia się. Uprawa i Ochrona Drzew, 20: 22–36.
Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt