Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

system przepływu pracy i obiegu dokumentów

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jest to klasa oprogramowania, które wspomaga automatyzację procesów biznesowych. Zadaniem oprogramowania jest integracja wszystkich zasobów informacyjnych i informatycznych używanych w przebiegu procesu oraz sterowanie przepływem czynności pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu. Oprogramowanie takie najlepiej nadaje się do automatyzacji procesów, które przebiegają wg bardzo ściśle i jednoznacznie zdefiniowanych reguł. Typowe zastosowanie to np.: obsługa wniosków wpływających do urzędu o wydanie pozwoleń na budowę, obsługa wniosków kredytowych w banku.
Projekt taki wymaga odwzorowania wątków procesów, które zdecydowano się zautomatyzować. Należy dokładnie przebadać zapotrzebowanie na informację w przebiegu procesu, odnaleźć źródła tej informacji i sposób jej pozyskania. Nośnikiem informacji w procesie są dokumenty formalne, które istnieją tylko w postaci elektronicznej. Są przez system wczytywane od razu w formie elektronicznej lub przetwarzane z wersji papierowej. W przebiegu procesu dokument ulega przetwarzaniu. Mogą powstawać nowe dokumenty wykorzystujące zawartość informacyjną z innych dokumentów lub danych pobieranych z systemów transakcyjnych. Zadaniem systemu jest utrzymywanie repozytorium dokumentów i współpraca z urządzeniami wyjściowymi służącymi do różnych form prezentacji dokumentów. Coraz częściej systemy takie są wykorzystywane do obsługi procesów międzyinstytucjonalnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Projekt "LAS". Koncepcja informatyzacji Lasów Państwowych. Antares na zlecenie DGLP. 2004

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt