Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

systematyzowanie gleb - Systematyka gleb Polski

(Gleboznawstwo leśne), Systematyka gleb Polski to system klasyfikacji gleb obejmujący syntetyczny opis wyróżnianych jednostek i zasad ich wyróżniania. Każde wydanie Systematyki gleb powstaje dzięki pracy zespołów autorów, którzy podsumowywują najnowsze osiągnięcia nauki w gleboznawstwie. Celem takich opracowań jest ujednolicenie w skali kraju nazewnictwa, a także kryteriów wydzielania jednostek. Każda systematyka wymaga aktualizacji co kilka, albo co kilkanaście lat. W tej problematyce ukazało się już piąte wydanie Systematyki gleb Polski opublikowane w roku 2011. Pierwsze wydanie ukazało się w roku 1956, a kolejne w latach 1959, 1974 i 1989. W pierwszym wydaniu Systematyki wyraźnie stwierdzono, że dotyczy ona klasyfikacji gleb uprawnych. Dodano również, że gleby Polski dzielą się na 3 odrębne kategorie: gleby uprawne, gleby łąkowo-pastwiskowe i gleby leśne. Najnowsze 5-te wydanie Systematyki, definiuje glebę, jako zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej powstałą przy wydatnym wpływie gospodarczej działalności człowieka. Taka definicja zawęża zasięg opracowania do gleb uprawnych. Systematyka, wyd. 5-te wyróżnia 11 rzędów, z wieloma typami i podtypami. W stosunku do Systematyki gleb Polski 1989 jest ona mocno przebudowana, likwidacji uległy działy gleb, a podstawową jednostką systematyki gleb są w tym wydaniu rzędy, a nie typy. Wprowadzono wiele nowych danych diagnostycznych, a także wiele nowych nazw dla dawnych typów gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek

Publikacje powiązane tematycznie

1. Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1956. Komisja klasyfikacji, nomenklatury i kartografii gleb PTG. Wyd. 1. Rocz. Nauk Roln. 74, 10-96. 2. Genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1959. Komisja klasyfikacji, nomenklatury i kartografii gleb PTG. Wyd.
2. Rocz. Glebozn. 7, 2, 103s. 3. Systematyka gleb Polski, 1974. Komisja V genezy, klasyfikacji i kartografii PTG. Wyd.
3. Rocz. Glebozn. 25, 1-148. 4. Systematyka gleb Polski, 1989. Komisja V genezy, klasyfikacji i kartografii PTG. Wyd.
4. Rocz. Glebozn. 40, ¾, 1-150. 5. Systematyka gleb Polski 2011. Komisja V genezy, klasyfikacji i kartografii PTG. Wyd.
5. Rocz. Glebozn. 62, 3, 1-193. 6. Brożek S. 2012. Czy systematyka gleb polski, wydanie 5, dotyczy wszystkich gleb naszego kraju?. Rocz. Glebozn.- Soil Sci. Annual, 63 3: 49-56

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt