Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

systemy informacyjne administracji publicznej

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), są to sposoby zarządzania informacjami (w tym zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji) przez organy administracji  rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy władzy publicznej (w tym  organy rejestrowe i Narodowy Bank  Polski), prowadzonego w oparciu o przepisy kompetencyjne lub inne niż ustawa o statystyce publicznej akty prawne związane bezpośrednio z wykonywaniem przez w/w organy zadań statutowych. Dane zbierane i gromadzone przez organy administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, inne organy władzy publicznej (w tym organy rejestrowe i Narodowy  Bank  Polski) na podstawie innych  niż ustawa o statystyce publicznej przepisów, są danymi systemów informacyjnych  administracji publicznej, zwanymi dalej "danymi administracyjnymi". Przykładami systemów informacyjnych administracji publicznej są : system informacyjny pn. „Biuletyn Informacji Publicznej” czy system informacyjny zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt