Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

szacunek brakarski

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), szacunkowe ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania z drzew przeznaczonych do wycięcia w danym roku; zestawienia szacunku brakarskiego są podstawą do sporządzania rzeczowego i finansowego planu pozyskania drewna. Najczęściej stosowane metody szacunku brakarskiego to posztuczny szacunek brakarski- stosowany głównie w starszych drzewostanach, polega na oddzielnej ocenie wymiarów i jakości każdego drzewa pod kątem przydatności na określone sortymenty. Szacunek brakarski za pomocą powierzchni próbnych- stosowany w młodszych drzewostanach, polega na określeniu wymiarów i jakości sortymentów na powierzchni próbnej (5-10% całkowitej powierzchni drzewostanu) i na tej podstawie określenie struktury sortymentów dla całego drzewostanu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. Praca zbiorowa pod red. E. Więcko,1996. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt