Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

szarogłazy

(Gleboznawstwo leśne), skały osadowe klastyczne zaliczane do psamitów stanowiące odmianę piaskowców. Składają się z nieobtoczonych ziaren kwarcu, skaleni, mik, chlorytów, minerałów ilastych, pirytu i innych minerałów zawierających żelazo, a także okruchów innych skał. Spoiwem zazwyczaj są związki podobne substancje jak w piaskowcach (spoiwo, lepiszcze). W Polsce szarogłazy występują w Sudetach Wschodnich i we fliszu karpackim. Przydatność glebotwórcza zbliżona do piaskowców czyli jest uzależniona od spoiwa i od grubości uziarnienia, co decyduje o podatności skały na wietrzenie, w którym to procesie powstaje → zwietrzelina skalna, tak istotna dla powstania gleby.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt