Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

szereg sukcesyjny

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), seria sukcesyjna [łac. successio = następstwo], przebiegające w czasie kolejne zmiany i następstwo biocenoz od momentu wstępnego zasiedlenia siedliska do osiągnięcia ustabilizowanego zespołu organizmów. W jego obrębie wyróżnia się 2 fazy: fazę zespołu otwartego, obejmującą stadia, w których odbywa się napływ gatunków na pustą przestrzeń i ich stopniowe osiedlanie się, a konkurencja międzygatunkowa nie odgrywa znaczącej roli, oraz fazę zespołu zamkniętego, obejmującą okres sukcesji od momentu osiągnięcia przez roślinność zwarcia, co oznacza wypełnienie siedliska. W fazie tej występują zjawiska konkurencyjne, w wyniku których wykształca się układ ustabilizowany (klimaks). Cechuje go kierunkowość rozwoju, wyrażająca się przechodzeniem układów mniej zwartych w bardziej zwarte, oraz wzrost zależności między poszczególnymi komponentami biocenozy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt