Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione

(Ochrona przyrody), zgodnie z zapisami art. 126 ustawy o ochronie przyrody, Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 5 gatunków, w następującym zakresie:
1) żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;
2) wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
3) rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
4) niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
5) bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa nie obejmuje utraconych korzyści. Odszkodowania nie przysługują na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz w przypadkach określonych w art. 126, ust. 6 ustawy, między innymi jeżeli uprawy lub płody rolnie nie zostały sprzątnięte w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów w danym regionie, jeżeli zwierzęta gospodarskie były pozostawione, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki, jeżeli szkody nie przekraczają w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy. Zapisy dotyczące ograniczonego zakresu szkód za jakie ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa zostały uznane za niezgodne z Konstytucją RP wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z roku 2013 i 2014.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 126.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt