Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

szkolenia prowadzone przez Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew organizuje szkolenia i egzaminy European Tree Worker (ETW). Warunki udziału w kursie ETW:
- doświadczenie w pracy przy drzewach lub/i wykształcenie ogrodnicze, leśne, krajobrazowe, przyrodnicze,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych),
- zaświadczenie o uprawnieniach do pracy pilarką spalinową,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dostępu linowego (dla kursu linowego),
- uprawnienia do pracy z podnośnika (dla kursu z podnośnika).
Wymogi formalne przystąpienia do egzaminu ETW:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych),
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pracy pilarką łańcuchową, - zaświadczenie o ukończeniu kursu dostępu linowego (ETW z lin),
- certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego obsługi podnośników (ETW z podnośnika),
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej pomocy,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownictwa wysokościowego (jeżeli nie było objęte szkoleniem dostępu linowego),
- wiedza i umiejętności w zakresie współczesnych metod pielęgnacji drzew zgodnie z wytycznymi EAC zawartymi w podręczniku European Tree Worker Handbook oraz na stronie internetowej EAC,
- wiarygodnie udokumentowane, co najmniej roczne praktyczne doświadczenie przy pielęgnowaniu drzew.
Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew organizuje egzaminy European Tree Technician (ETT). Egzamin jest dostępny dla osób, które posiadają:
- certyfikat European Tree Worker,
- certyfikat lub dyplom uprawniający do prac w branży zieleni uznawany przez krajową organizację ds. uprawy drzew (arborystyczną) i EAC,
- trzyletnie bieżące doświadczenie w branży zieleni.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2010. Chirurgia drzew. Materiały do wykładów. KULiD UR, Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt