Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

szpak

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Sturnus vulgaris, ang. Starling) ptak z rodziny Sturnidae (szpaki), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 19-22 cm, masa ciała 70-90 g. Czarno ubarwiony, o lśniącym upierzeniu z żółtym dziobem. W upierzeniu spoczynkowym całe ciało upstrzone białymi plamkami. Młody ptak szarobrunatny. W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje skraje lasów, zadrzewienia, parki, osiedla ludzkie. Gniazdo zakłada w dziuplach, chętnie zajmuje też skrzynki lęgowe. W okresie IV-V składa 3-7 jaj, które wysiaduje samica przy niewielkiej pomocy samca przez 11-15 dni. Wyprowadza jeden, rzadko dwa lęgi w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-IV i IX-XI, część osobników zimuje w kraju. Pożywienie: bezkręgowce, jesienią nasiona i owoce. Liczebność w Polsce szacowana na 1500000-3000000 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt