Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tablica informacyjna budowy

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), jest to tablica zawierająca podstawowe informacje o budowie i osobach będących uczestnikami procesu budowlanego z danymi kontaktowymi. Konieczność umieszczenie takiej tablicy jest wskazana w pozwoleniu na budowę i spoczywa na kierowniku budowy (art.42 Ustawy Prawo Budowlane). Wymagania i sposób umieszczenia tablicy oraz zakres informacji, które powinny się na niej znaleźć, określa paragraf 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 Nr 108 poz. 953 z póź. zm.). Dostępne są do kupienia gotowe tablica, wykonana z tworzyw sztucznych, z odpowiednimi polami do wypełnienia.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Powiązane hasła

kierownik budowy (robót)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt