Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tablica informacyjna, edukacyjna i z regulaminem

(turystyka), infrastruktura informacyjno-porządkowa, informująca turystów m.in. o lokalnych atrakcjach turystycznych, walorach przyrodniczych terenu, o lesie, jego funkcjach i prowadzonej trwale zrównoważonej gospodarce leśnej oraz ewentualnie o parametrach technicznych szlaków turystycznych. Tablice z regulaminem natomiast są zbiorem przepisów wydanych przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawierający zasady wstępu na teren obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego i korzystania z niego oraz ze znajdujących się tam urządzeń. Tablice służą szeroko rozumianej organizacji turystyki i edukacji na danym terenie. Parametry tablic informacyjnych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych muszą być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej PGL Lasy Państwowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Wioletta Kacprzyk oraz Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst pierwotny: Dz. U. 2009 r. Nr 62 poz. 504) (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 611) 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt