Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

taksacja lasu

(urządzanie lasu), grupa czynności prac inwentaryzacyjnych polegająca na sporządzeniu opisu taksacyjnego wraz ze wstępnym oszacowaniem miąższości drzewostanów i określeniem wskazań gospodarczych. Kartograficznymi wynikami taksacji lasu są: mapa gospodarcza, mapy przeglądowe (drzewostanów, typów siedliskowych lasu, obszarów chronionych i funkcji lasu), mapa sytuacyjna. Sporządzenie opisu taksacyjnego lasu wymaga przeprowadzenia taksacji, to jest ewentualnej korekty granic oddziałów i wyłączeń taksacyjnych oraz aktualizacji elementów taksacyjnych i wskazań gospodarczych dla tych wyłączeń.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 5 ust. 4 pkt 3, 5; § 11

Powiązane hasła

opis taksacyjny

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt