Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tarcie

(mechanizacja prac leśnych), poruszające się pojazdy, na przykład podczas zrywki drewna muszą pokonać opory tarcia. Rozróżnia się dwa rodzaje tarcia, tarcie posuwiste i tarcie toczne. Współczynnik tarcia posuwistego przyjmuje większe wartości od współczynnika tarcia potoczystego oznacza to, że aby przemieścić ten sam ładunek w porównywalnych warunkach musimy wykonać większą pracę przy jego wleczeniu (zrywka wleczona), jak przy jego przewożeniu na pojeździe kołowym (zrywka nasiębierna). Współczynniki tarcia można wyznaczać stosując równię pochyłą o zmiennym kącie, kąt jest zapamiętywany przez poziomnicę cyfrową. Współczynniki tarcia dla różnych materiałów (podłoży) są stabelaryzowany i można je znaleźć w literaturze.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Józef Walczyk

Publikacje powiązane tematycznie

Bocheński C. i inni. 1997. Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych. Wydawnictwa szkolne o pedagogiczne, Warszawa

Powiązane hasła

siła uciągu ciągnika

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt