Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tarczki brzuszne (łac. ventralia)

wytworzone z naskórka tarczki pokrywające spód ciała węży i jaszczurek (u padalców drobne łuski) od podgardla do nasady ogona. Wielkość, kształt i sposób ułożenia inne niż w przypadku łusek grzbietowych. U węży (Serpentes) jeden pas dużych szerokich tarczek, obejmujących całą szerokość spodniej strony ciała. U jaszczurek z rodziny jaszczurkowatych (Lacertidae) kilka rzędów prostokątnych łusek ułożonych w poprzek osi ciała, równolegle względem siebie. Podobnie jak łuski grzbietowe, połączenia tarczek nie są skostniałe, co zapewnia dużą sprawność w poruszaniu się. U węży liczba tarczek brzusznych jest istotna przy oznaczaniu wylinek: u żmii zygzakowatej (Vipera berus) 132-152 tarczek brzusznych, u zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix) 153-193, u zaskrońca rybołowa (Natrix tessellata) 148-197, u gniewosza plamistego (Coronella austriaca) 150-200, u węża Eskulapa (Zamenis longissimus) 195-248. W celu oznaczenia wylinek należy sprawdzić również inne cechy: liczbę tarczek analnych, liczbę tarczek podogonowych, liczbę, budowę i kształt łusek grzbietowych oraz łusek i tarczek na głowie. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Szyndlar Z. 2018. Klucze do oznaczania gadów krajowych i uwagi praktyczne. W: S. Głowaciński, P. Sura (red.), Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona: 175-180. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Głowaciński S., Sura P. (red.) 2018. Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.

Autor: Piotr Adamski

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Hasło dodane 2020-01-21 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Kontakt

Szybki kontakt