Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

teoria poliklimaksu

(Ekologia lasu, podstawowe zasady, prawa i teorie ekologiczne), [gr. polys = liczny + klimaks = schody, drabina], jedna z koncepcji osiągania przez biocenozę stadium klimaksu. Zakłada, że w danym rejonie geograficznym może być wiele różnych biocenoz klimaksowych. Odpowiadają one klimaksowi określonemu przez czynniki: edaficzne (wilgotność gleby, zawartość substancji mineralnych w glebie), topograficzne oraz biotyczne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

teoria monoklimaksu

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt