Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

teren budowy

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.)

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt