Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

terenowe badania gleby

(Gleboznawstwo leśne), współczesne gleboznawstwo stosuje badania terenowe i komplementarne do nich badania laboratoryjne. Do terenowych badań zaliczyć należy właściwości wstępnie testowanie, które będą weryfikowane w laboratoriach, oraz takie które w terenie powinny być finalizowane. Do wstępnie testowanych w terenie zaliczyć można: oznaczanie odczynu, uziarnienia, diagnozowanie poziomów i ich symboli, typów i podtypów gleb. Do finalizowanych w terenie należą: struktura, układ, barwa, miąższość poziomów, przejścia poziomów, uwilgotnienie, typ próchnicy, ilość korzeni. Coraz większe znaczenie odgrywają nowe technologie badań terenowych gleb pozwalające automatyzować wiele prac, do których można zaliczyć poznanie odczynu, zasobności w wiele składników pokarmowych wraz z automatycznie generowaną mapą tych cech. Mapa ta następnie jest wykorzystywana przy nawożeniu pola uprawnego, gdzie kombajn wysiewający nawozy uwzględnia stan zasobności, czy odczynu gleby. Technologie te są obecnie jeszcze bardzo kosztowne i wdrażane tylko w bardzo dużych gospodarstwach rolnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek

Publikacje powiązane tematycznie

Gleboznawstwo. 2006. Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa. wyd. IV.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt