Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

termiczna klasyfikacja wód

(inżynieria leśna, hydrologia), podziały wód podziemnych na podstawie ich temperatury zależą od kryteriów użytkowych. Powszechnie przyjętą granicą pomiędzy wodami zimnymi lub chłodnymi a wodami termalnymi jest temperatura 20oC, niekiedy zaś temperatura wyższa o ok. 50C od średniej rocznej temperatury powietrza. W lecznictwie uzdrowiskowym najczęściej jest stosowany podział wynikający z temperatury ciała ludzkiego (woda hipotermalna, woda homeotermalna, woda hipertermalna). Wody termalne użytkowane do ogrzewania, w procesach technologicznych i do produkcji energii elektrycznej dzieli się często na niskotermalne (20–40oC), termalne (40–70oC), wysokotermalne (70–100oC) i przegrzane (powyżej 100oC).
ang. temperature-based classification of waters
 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Barbacki A., Bujakowski W., 2006. Pająk L. Atlas zbiorników geotermalnych Małopolski. PAN, Kraków.
Termalne wody mineralne w okolicy Warszawy. Bojarski L., rok wydania 1976 Prz. Geol., 24, 1: 273

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt