Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

termoregulacja fizykalna

(ergonomia w leśnictwie), jest proces bardzo skomplikowanym. Istnieją trzy drogi oddawania ciepła na zewnątrz: Promieniowanie - skóra wypromieniowuje pobraną energię cieplną zależnie od różnicy temperatury otoczenia i organizmu. Tutaj trzeba dodać, że skóra działa tak jak ""ciało doskonale czarne"" - prawie cała energia cieplna jest przez nią wchłaniana i musi być przez nią wypromieniowana. Przewodnictwo - (czyli oddawanie ciepła powietrzu i otaczającym powierzchniom) oraz  konwekcja  (czyli unoszenie się powietrza). Samo przewodnictwo jest mało skuteczne gdyż powietrze jest bardzo dobrym izolatorem.  Dopiero ruchy powietrza powodują lepszy proces chłodzenia. Parowanie - kiedy promieniowanie i konwekcja nie wystarczają. Z reguły znaczenie parowania dla termoregulacji ustroju występuje przy temperaturze ok.  230 C, a w temp. 360 C i powyżej termoregulacja odbywa się wyłącznie poprzez parowanie potu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt