Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

test geotechniczny

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), to czynności wykonywane zgodnie z wymaganą procedurą w celu określenia wielkości służącej do identyfikacji gruntu lub skały, wyprowadzenia wartości parametru geotechnicznego lub poznania zachowania się gruntu. Przykładem jest polowy test penetracji, laboratoryjny test ścinania próbki gruntu, test chemiczny. Wyróżnia się także test geotechniczny in situ wykonywany w warunkach naturalnego występowania gruntu w podłożu. W zakres geotechnicznych testów in situ wchodzą: test presjometryczny (PMT), test dylatometryczny (DMT), test obciążenia płytą (PLT), test polową sondą obrotową (FVT) i test przepuszczalności.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PKN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt