Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

test perkolacyjny

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), badanie i ocena gruntu na potrzeby określenia możliwości wykorzystania danego typu przydomowej oczyszczalni, według metody stosowanej w Polsce lub w Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Przeprowadzenie testu perkolacyjnego odbywa się w następujący sposób: 1) wykonuje się otwór w gruncie o wymiarach 300 ´ 300 mm i głębokości 150 mm na spodzie (dnie) planowanej oczyszczalni; 2) wykonany otwór zalewa się 10 l wody i czeka aż zostanie ona wchłonięta przez grunt; 3) odmierzone dokładnie 12,5 l wody wlewa się do otworu i mierzy czas wsiąkania w minutach na tej podstawie określa się rodzaj gruntu i jego dopuszczalne obciążenie hydrauliczne (qmax), określające zdolność gruntu do wchłonięcia wody w ciągu doby na powierzchni 1 m2.  Procedura badania przesiąkliwości gruntu oparta na metodzie amerykańskiej rożni się jedynie wykonywaniem otworu okrągłego i badaniem szybkości wchłaniania wody na podstawie obniżenia słupa wody z 30 cm do 27,5 cm w wykonanym otworze, a wyniki  otrzymuje się  w minutach na 25 milimetrów.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt