Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tlenek azotu NO

(ergonomia w leśnictwie), drażniący, toksyczny, niepalny gaz o gęstości zbliżonej do gęstości powietrza, zawarty m.in. w spalinach silników maszyn leśnych. Działa toksycznie przez drogi oddechowe.  Pod wpływem tlenu z powietrza powoli utlenia się do dwutlenku azotu. Ma właściwości utleniające. Tworzy palne mieszaniny z gazami palnymi. Najwyższe dopuszczalne stężenia: NDS 5 mg/m3 (tlenki azotu), NDSCh 10 mg/m3. 
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt