Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tlenek węgla w gazach spalinowych pilarek

(ergonomia w leśnictwie), w leśnictwie nie stwierdza się stałego zagrożenia gazami spalinowymi operatorów pilarek. Na ryc.1. przedstawiono wykres chwilowych wartości stężenia CO we wdychanym powietrzu podczas pracy pilarką, w zależności od czynności  (Komuński,1995). Natomiast ryc.2. obrazuje przeciętne stężenie CO i jego zmienność we wdychanym powietrzu podczas pozyskania w trzebieżach (Sowa i in., 2005).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt