Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

transformacja afiniczna

(geomatyka), rodzaj różnoskalowej (anizotropowej) kalibracji rastra do zadanego układu współrzędnych wykonywanej w prostoliniowym układzie odniesienia z prostymi osiami nie będącymi względem siebie prostopadłymi. Transformacja afiniczna pozwala na przesunięcie, przechylanie, obrót i zmianę skali (jednakową we wszystkich kierunkach), eliminuje skurcz mapy, pozwala na deformację rastra przy zachowaniu równoległości linii i środków odcinków, może jednak zmieniać wartości kątów oraz długości odcinków (linie równoległe pozostają równoległe, punkty środkowe odcinków pozostaje środkami, a wszystkie punkty na prostej pozostają na prostej). Do zastosowania transformacji afinicznej wystarczą trzy punkty rastra. Ten rodzaj transformacji jest najczęściej stosowany w systemach GIS do transformacji map między układami współrzędnych. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysztof Okła

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt