Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

traszka grzebieniasta

(zoologia leśna, płazy), (łac. Triturus cristatus) gatunek z rodziny salamandrowatych (Salamandridae). Największa z polskich traszek. Długość ciała do 18 cm. Grzbiet i boki ciała jednolicie ubarwione, ciemne (brązowe, popielate, oliwkowobrązowe, czarne). Czasem widoczne ciemniejsze plamy. Spód ciała żółty lub pomarańczowy w czarne nieregularne plamy. Wielkość i układ plam indywidualnie zmienne, mogą służyć identyfikacji osobników. Skóra na spodzie ciała gładka, na grzbiecie chropowata, z licznymi brodawkami. Na bokach ciała brodawki białe. Wyraźne przewężenie między fałdem na grzbiecie i ogonem. Dymorfizm płciowy wyraźnie zaznaczony: samice są większe (9-18 cm) niż samce (8-16 cm). Spośród polskich traszek najbardziej wilgociolubna. Zasiedla siedliska wilgotne: lasy lisciaste z gęstym podszyciem, tereny o wilgotnym podłożu porośnięte trawą i krzewami, wilgotne łaki, torfowiska, zacienione parki. Występuje prawie w całej Polsce do wysokości ok. 800 m n.p.m. Rozmieszczenie nierównomierne. Przebywa w wodzie najdłużej ze wszstkich polskich płazów. Aktywna w nocy. Zimuje w norach ziemnych, pod stertami gałęzi, darni lub ściółki, często w grupach z traszką zwyczajną. Ściśle chroniona, objęta ochroną czynną. Wymieniona w II załączniku Konwencji Berneńskiej i IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Według kategorii IUCN gatunek najmniejszej troski. Figuruje w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako gatunek bliski zagrożenia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1348
Konwencja Berneńska - Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263
Dyrektywa siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dz. U. UE.L. z dnia 22 lipca 1992 r.
Czerwona księga gatunków zagrożonych (The IUCN Red List of Threatened Species)
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Blab J. i Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Głowaciński Z. i Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Warszawa-Kraków.
Aulak W. i Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Gierliński G., Grabowska J., Grabowski M., Jaskuła R. 2014. Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski. Dom Wydawniczy PWN Sp. z o.o., Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt