Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

trwałość utrzymania lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), działalność właścicieli lasów polegająca na:1) zachowaniu w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;2) ponownym wprowadzaniu roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 2 lat od usunięcia drzewostanu, a w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe - w okresie do 5 lat;3) pielęgnowaniu i ochronie lasu, w tym również ochronie przeciwpożarowej;4) przebudowie drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;5) racjonalnym użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt