Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tworzenie się gleb

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), podłożem wszystkich ekosystemów lądowych jest gleba - cienka warstwa na powierzchni skorupy ziemskiej wytworzona przez organizmy żywe i procesy wietrzenia skał. Gleba stanowi źródło wielu pierwiastków biogennych, środowisko, w którym może się odbywać ich krążenie, a także miejsce deponowania (zbiornik) wielu substancji odpadowych (zbędnych). Nauka zajmująca się badaniem gleb -to pedologia (gleboznawstwo). Organizmy glebowe odgrywają znaczącą rolę siedliskotwórczą i tworzą jeden z pięciu głównych czynników współdziałających w procesie tworzenia gleb. Pozostałe cztery czynniki to: klimat, topografia (rzeźba terenu), skała macierzysta i czas. Organizmami, które jako pierwsze kolonizują materiał glebotwórczy, są zazwyczaj sinice (cyjanobakterie), mające zdolność do fotosyntezy i wiązania azotu. Po wytworzeniu się pokrywy roślinnej gleba staje się siedliskiem złożonych procesów, w które są zaangażowane zarówno organizmy żywe, jak i martwa glebowa materia organiczna.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

profile glebowe

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt