Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

typ lasu

(siedliskoznawstwo leśne), jednostka wyróżniana w ramach typu siedliskowego lasu, obejmująca obszary o podobnych warunkach siedliskowych z właściwą fitocenozą, której skład gatunkowy warstwy drzew określony jest poprzez proponowany cel hodowlany. Cel ten wynikać powinien z roli lasotwórczej gatunków drzew na danym terenie oraz długoterminowych kierunków gospodarki. Przykładowo na terenie jednego typu siedliskowego lasu w nadleśnictwie X mogą być wyróżniane dwa lub więcej typy lasu; na siedlisku lasu świeżego: las świeży dębowo-grabowy, las świeży bukowy, las świeży bukowo-jodłowy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część 2. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. CILP, Warszawa 2003.

Powiązane hasła

typ drzewostanu (TD)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt