Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

typ nomenklatoryczny

(botanika leśna, systematyka roslin), według „Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej” – element, który wiąże nazwę z określonym taksonem i określa zakres jej stosowania. Typem nomenklatorycznym gatunku lub taksonu wewnątrzgatunkowego jest pojedynczy, zwykle zielnikowy, okaz-typ, a w niektórych przypadkach także ilustracja. Typem nomenklatorycznym rodzaju i wszystkich taksonów między rodzajem a gatunkiem jest gatunek, natomiast typem nomenklatorycznym wszystkich taksonów między rodziną a rodzajem – rodzaj.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
McNeill J i in. 2006. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code). http://ibot.sav.sk/icbn/framest/0001Viennatitle.htm.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt