Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

typ siedliskowy lasu (typ siedliska leśnego)

(siedliskoznawstwo leśne), jednostka klasyfikacji siedlisk leśnych stosowana w planie urządzania lasu. Podstawowa jednostka w systemie klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmująca powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wynikających z żyzności i wilgotności gleb, podobieństwa cech klimatu oraz ukształtowania terenu i jego budowy geologicznej. Jednostka taksonomiczna biotopu leśnego, identyfikowana (jako obszar funkcjonalny) przede wszystkim podczas urządzania lasu (prac nad dokumentami odpowiadającymi), stanowiąca podstawę ustalania pożądanego składu roślinności leśnej na danym gruncie oraz podstawę programowania oraz planowania działalności leśnej na tym gruncie.

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.


(siedliskoznawstwo leśne), podstawowa jednostka w systemie klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmująca powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wynikających z podobieństwa cech klimatu, ukształtowania terenu i jego budowy geologicznej oraz żyzności i wilgotności gleb. Obszary należące do tego samego typu siedliskowego lasu wykazują podobne zdolności leśno-produkcyjne i przydatność dla hodowli lasu. W Polsce od połowy XX wieku w leśnictwie stosowana jest "metoda typlogiczna IBL". Jest to metoda opracowana w Instytucie Badawczym Leśnictwa, w której podstawową jednostką jest typ siedliskowy lasu wyróżniany na podstawie kryteriów geologiczno-glebowych oraz roślinności runa i drzewostanu. Metoda klilkakrotnie aktualizowana (rozszerzana) co wynikało z rozwoju nauki i potrzeb praktyki lesnej.

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; uzupełnił R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Mroczkiewicz L., i in. 1964: Typy siedliskowe lasu w Polsce. Prace IBL nr 250
Instrukcja urządzania lasu. Część II.Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012

Powiązane hasła

metoda typologiczna IBL

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt