Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

typ siedliskowy lasu

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), Jest podstawową jednostką w systemie klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmującą powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wynikających z żyzności i wilgotności gleb, podobieństwa cech klimatu oraz ukształtowania terenu i jego budowy geologicznej; obszary należące do tego samego typu siedliskowego lasu wykazują podobne zdolności produkcyjne i przydatność dla hodowli lasu. Typy siedliskowe lasu określa sie oddzielnie dla terenów nizinnych, wyżynnych, podgórskich i górskich.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozwałka Z., 2002. Zasady hodowli lasu. DGLP. Warszawa. PGL Lasy Państwowe 2012: Instrukcja urządzania lasu. Cz. II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt