Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

typologia siedlisk leśnych

(siedliskoznawstwo leśne), typologia siedlisk leśnych (typologia leśna), dział siedliskoznawstwa leśnego, nauka o typach siedlisk leśnych zajmująca się badaniami porównawczymi, charakterystyką, podziałem i klasyfikacją siedlisk leśnych oraz ich oceną, głównie pod kątem przydatności hodowlano-leśnej. Celem typologii siedlisk leśnych jest ustalenie zasad wyodrębniania typów siedliskowych lasów i ich uporządkowanie wg wyróżniających je właściwości leśno-produkcyjnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; Uzupełnił R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012

Powiązane hasła

fitosocjologia

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt