Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tytuł prawny władania nieruchomością

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), tytuł prawny do władania nieruchomością (definicja prawna) – rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę) albo stosunek zobowiązaniowy (umowa najmu, dzierżawy)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.1232 z późniejszymi zmianami) - Art.. 3 pkt 41

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt