Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

układ współrzędnych "PUWG 1992"; (układ 1992, układ 92)

(geodezja), układ 1992 przeznaczony jest do średnio- i drobnoskalowych zobrazowań kartograficznych. Geodezyjną powierzchnią odniesienia (datum) jest ETRF ’89 z elipsoidą GRS ’80, przyjętą przez podkomisję EUREF (IAG) w 1992 r. na sympozjum w Bernie do stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Parametry układu odniesienia ETRF ’89 zostały wyznaczone za pomocą technik satelitarnych (pomiary dopplerowskie i GPS). Współrzędne X, Y obliczone są dla jednej strefy odwzorowawczej o szerokości 10°, z południkiem środkowym 19°. Współczynnik skali na południku środkowym wynosi 0,9993. Na szczególną uwagę zasługuje jeden układ współrzędnych topograficznych, za pomocą którego można opisać każdy punkt terytorium Polski. Jednolitość układu oraz łatwość jego implementacji w narzędziach pozyskania i przetwarzania danych przestrzennych były głównymi przesłankami, które zadecydowały o przyjęciu tego układu jako osnowy matematycznej standardzie Leśnej Mapy Numerycznej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Geomatyka w Lasach Państwowych – Część I. Podstawy”, CILP, Warszawa 2010

Powiązane hasła

odwzorowanie kartograficzne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt