Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ultrafiltracja - procesy membranowe, filtracja jonów, efekt filtracyjny, efekt sitowy, Korżyńskiego efekt, filtracyjna metasomatoza

(inżynieria leśna, hydrologia), 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych procesów elektrokinetycznych i osmotycznych zachodzących w wodach podziemnych, a polegających na selektywnej migracji roztworów wodnych przez warstwy ilaste zachowujące się jak półprzepuszczalne błony. Wymiernymi efektami ultrafiltracji są różnice potencjałów elektrokinetycznych utworzone na granicy warstw o różnej przepuszczalności oraz wzrost ciśnień hydrostatycznych w warstwach występujących na większych głębokościach, a przede wszystkim zróżnicowanie chemizmu wód w warstwach wodonośnych rozdzielonych serią ilastą.
2. Sposób uzdatniania wody polegający na filtrowaniu jej przez filtry o wymiarach porów mniejszych od 1 μm (często pod ciśnieniem); sposób wykorzystywany w niektórych warunkach przy dezynfekcji.
ang. ultrafiltration
 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Macioszczyk T., Szestakow W.M., 1983 – Dynamika wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt