Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

uprawa gleby

(hodowla lasu, szkółkarstwo), działanie na glebę środkami technicznymi w celu poprawienia jej własności fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz odchwaszczenia; rozróżniamy uprawę gleby całkowitą – gdy obejmuje całą powierzchnię przeznaczoną do produkcji materiału sadzeniowego bądź do założenia uprawy leśnej lub plantacji drzew i wykonane w sposób ciągły bruzdy, pasy, wałki, rabatowałki itp.; uprawę gleby podstawową – obejmującą pełne przerobienie gleby do pożądanej głębokości, polegające na przekopaniu jej łopatą lub wykonanie orki (ew. orki z pogłębiaczem) za pomocą pługów jednoodkładnicowych, talerzowych i pługów z przedpłużkiem lub zapłużkiem, oraz uprawę gleby uzupełniającą – obejmującą spulchnienie, wyrównanie lub ugniecenie wierzchnich warstw gleby za pomocą różnych narzędzi w celu polepszenia struktury gleby, zabezpieczenia znajdującej się w niej wilgoci oraz przygotowania terenu pod siew lub sadzenie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. Praca zbiorowa pod red. E. Więcko. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 1996

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt