Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

uprawa gleby

(Gleboznawstwo leśne), proces, w którym → rola jest poddawana zabiegom pielęgnacyjnym wykonywanymi narzędziami i maszynami uprawowymi w celu nadania glebie właściwości zbliżonych do optymalnych dla roślin uprawnych. Optymalne warunki glebowe to struktury agregatowe, korzystne właściwości wodne, powietrzne, cieplne, biologiczne, dobra zasobność w składniki pokarmowe oraz właściwy odczyn. Te właściwości gleba uzyskuje przez wykonywanie różnych zabiegów agrotechnicznych, do których należą: uprawa roli, nawożenie, siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie, ochrona roślin, zbiór plonów. Definicja dotyczy gleb uprawnych, ale w obszarze leśnictwa obejmuje ona gleby na tradycyjnych szkółkach leśnych. Uprawą gleby w lasach jest jej przygotowanie do odnowienia drzewostanu. Czynności te dzielą się na przygotowanie terenu i przygotowanie samej gleby. Przygotowanie terenu to prace wodno-melioracyjne i prace agro-, fito- i zoomelioracyjne. Przygotowanie gleby do odnawiania lasu obejmuje sposób mechaniczny pełny i częściowy oraz ręczny pełny i częściowy. Przygotowanie mechaniczne pełne to: płytka orka, średnia orka i głęboka orka. Przygotowanie mechaniczne częściowe obejmuje: bruzdy, bruzdy ze spulchnieniem ich dna, bruzdy z dnem wywyższonym z jednej strony, rabaty, rabatowałki, wałki, kopczyki, talerze wywyższone, talerze, zagony. Ręczne częściowe przygotowanie gleby do odnowienia lasu to: darte pasy, kopczyki, talerze wywyższone, talerze, placówki, tarasy, regulówki.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Świętochowski, B., Jabłoński B., Krężel R., Radomska M. 1996. Ogólna uprawa roli i roślin. Wyd. 4, popraw. PWRiL, Warszawa, s. 405.
Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. t. I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Świętochowski, B., Jabłoński B., Krężel R., Radomska M. 1996. Ogólna uprawa roli i roślin. Wyd. 4, popraw. PWRiL, Warszawa, s. 405.
Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. t. I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt