Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

uprawnienia niemajątkowe przysługujące Lasom Państwowym

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), uprawnienie Lasów Państwowych (jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych) do wykonywania czynność prawnych oraz czynności faktycznych, zmierzających do zawarcia stosunku prawnego oraz do spowodowania określonego działania ze strony osób fizycznych, osób prawnych oraz ich reprezentantów, przejawiające się: - zdolnością do czynności cywilnoprawnych (związanych ze zdolnością prawną), zmierzających do nawiązania stosunku cywilnoprawnego,- zdolnością do czynności pracowniczo – prawnych, zmierzających do nawiązania stosunku pracy,- uprawnień do władztwa służbowego (do wydawania poleceń oraz stanowienia wewnętrznych aktów reglamentacyjnych), wynikającego z uprzednio nawiązanego stosunku pracy,- zdolnością do czynności handlowo – prawnych, zmierzających do nawiązania stosunku handlowego,- uprawnieniami do władztwa administracyjnego,- uprawnieniami do władztwa karno – administracyjnego,- uprawnieniami do władztwa policyjno – administracyjnego,- zdolnością do czynności prawnych, związanych z określanymi przejawami wymiaru sprawiedliwości,- zdolnością do czynności prawnych procesowych (sądowych),- uprawnieniami do używania środków przymusu bezpośredniego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski . Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt