Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

urzędowe rejestry

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), bazy danych lub wyodrębnione tematycznie części baz danych, prowadzone, na podstawie ustaw lub przepisów wydanych w wykonaniu ustaw, przez sądy i organy władzy publicznej, będące rejestrami, ewidencjami oraz podobnymi urządzeniami ewidencyjnymi (dokumentacjami), zawierającymi informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osobach fizycznych oraz ich działalności, a także o innych zjawiskach, zdarzeniach i obiektach, a w szczególności będące rejestrami: sądowymi, ubezpieczeń społecznych, podatników, podmiotów gospodarki narodowej, podziału terytorialnego kraju oraz ewidencjami: ludności, działalności gospodarczej, udzielonych zezwoleń i koncesji, gruntów, budynków, budowli i obiektów infrastruktury.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt