Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

usługi wzajemne w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), świadczenia w postaci dostaw, robót i usług, dokonywane przez nadleśnictwa oraz regionalne dyrekcje Lasów Państwowych odpowiednio na rzecz innych nadleśnictw, innych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej LP oraz na rzecz zakładów LP, a także świadczenia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rzecz nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz zakładów LP – będące pomocą przy realizacji zadań, realizowanych przez świadczeniobiorców, nie wynikającą wprost (bezpośrednio) z zadań świadczeniodawców, określonych przez przepisy prawa. Według przepisów prawa (rozporządzenie R.M. w sprawie gospodarki finansowej w LP) – usługi wzajemne na rzecz nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych są zbywane po koszcie ich wytworzenia u świadczeniodawcy (jest oczywiste, że koszt ten powinien uwzględniać obowiązujące w Lasach Państwowych reguły rachunku kosztów), zaś usługi wzajemne na rzecz zakładów Lasów Państwowych powinny mieć charakter zarobkowy. Usługi wzajemne są kwalifikowane u świadczeniodawcy według klasyfikacji działalności świadczeniobiorcy, której to działalności usługi te służą. Można zatem w szczególności mówić o usługach wzajemnych na rzecz działalności świadczeniobiorców w ramach zwykłego zarządu lub o usługach wzajemnych na rzecz działalności świadczeniobiorców poza ramami zwykłego zarządu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt